नेपाल सरकार

रक्षा मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाडौं

रक्षा मन्त्रालयका कार्यहरु

नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली,२०६४  ले रक्षा मन्त्रालयलाई निम्न कार्य सुम्पिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्वन्धी, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन ।
नेपाली सेनाको गठन, लोकतान्त्रीकरण, पुर्नसँरचना, परिचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण ।
सैनिक अधिकृत तथा जवानहरुको अनुशासन र सेवा शर्त ।
सैनिक तालिम।
सेनाको सुविधा ।
सैनिक हातहतियार र सामग्रीको खरिद र उत्पादन ।
सैनिक कारवाही र सेनाको गतिविधि आदि ।
सैनिक निर्माणशाला सम्वन्धी ।
सैनिक प्रतिष्ठान (इन्स्टलेशन) र संचार तथा यातायात सम्बन्धी ।
१० सैनिक भण्डार सम्वन्धी ।
११ शिलखाना ।
१२ सैनिक गुप्तचर विभाग ।
१३ सैनिक व्यारेक तथा कार्यालयहरुको व्यवस्था ।
१४ विकास कार्य र दैवीप्रकोप उद्धार कार्यमा सहयोग ।
१५ राष्ट्रिय सेवा दलको संगठन, तालीम र प्रशासन ।
१६ सैनिक कल्याण ।
१७ राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदा, स्मारकहरुको सुरक्षा ।
१८ नेपाली सैनिक विमान सेवा ।
१९ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ।
ankara escort kaliteli porno gaziantep escort istanbul escort eskisehir escort bursa escort izmit escort samsun escort ankara escort antalya escort