Recent Update

Legal Text

Showing 1-20 of 28 items.
#TypeTitleDownload
  
1policyनीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७Download
2karyabidhi शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५Download
3regulationसैनिक-अदालत-नियमावली-२०६४Download
4regulationसैनिक-अस्पताल-व्यवस्था-नियमहरू-२०२३Download
5regulationसैनिक-कल्याणकारी-कोष-नियमावली-२०६५Download
6regulationसैनिक-पाइनियर-गण-भर्ना-नियमहरू२०२०Download
7regulationसैनिक-प्रहरी-सम्बन्धी-नियमावली-२०५८Download
8regulationसैनिक-प्राड-सेवा-नियमावली-२०७४