Legal Text

Showing 1-20 of 30 items.
#TypeTitleDownload
  
1karyabidhi सरकारी जग्गा लिज उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीतिDownload
2actsजग्गा-प्राप्ति-ऐन-२०३४Download
3policyनीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७Download
4karyabidhi शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५Download
5regulationसैनिक-अदालत-नियमावली-२०६४Download
6regulationसैनिक-अस्पताल-व्यवस्था-नियमहरू-२०२३Download
7regulationसैनिक-कल्याणकारी-कोष-नियमावली-२०६५Download
8regulationसैनिक-पाइनियर-गण-भर्ना-नियमहरू२०२०Download
9regulationसैनिक-प्रहरी-सम्बन्धी-नियमावली-२०५८Download
10regulationसैनिक-प्राड-सेवा-नियमावली-२०७४Download
11regulationसैनिक-विविध-सेवा-नियमावली-२०७४Download
12regulationसैनिक-हवाई-सेवा-नियमावली-२०७४Download
13directoriesवैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५Download
14directoriesसरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८Download
15directoriesसार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५Download
16actsसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४Download
17regulationसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५Download
18karyabidhi रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३Download
19karyabidhi विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३Download
20policyNational Security Policy, 2016Download