ताजा अद्यावधिक

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 26 items.
#TypeTitleDownload
  
1regulationसैनिक-अदालत-नियमावली-२०६४डाउनलोड
2regulationसैनिक-अस्पताल-व्यवस्था-नियमहरू-२०२३डाउनलोड
3regulationसैनिक-कल्याणकारी-कोष-नियमावली-२०६५डाउनलोड
4regulationसैनिक-पाइनियर-गण-भर्ना-नियमहरू२०२०डाउनलोड
5regulationसैनिक-प्रहरी-सम्बन्धी-नियमावली-२०५८डाउनलोड
6regulationसैनिक-प्राड-सेवा-नियमावली-२०७४डाउनलोड
7regulationसैनिक-विविध-सेवा-नियमावली-२०७४डाउनलोड
8regulationसैनिक-हवाई-सेवा-नियमावली-२०७४डाउनलोड
9directoriesवैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५डाउनलोड
10actsसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४डाउनलोड
11regulationसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५डाउनलोड
12directoriesसार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५डाउनलोड
13directoriesसरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८डाउनलोड
14karyabidhi रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३डाउनलोड
15karyabidhi विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३डाउनलोड
16policyNational Security Policy, 2016डाउनलोड
17actsवन ऐन, २०४९डाउनलोड
18regulationवन नियमावली, २०५१डाउनलोड
19regulationसार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४डाउनलोड
20actsसार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३डाउनलोड
श्री ईश्वर पोखरेल

श्री ईश्वर पोखरेल
माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री

श्री विष्णु प्रसाद लम्साल

श्री विष्णु प्रसाद लम्साल
सचिव
ईमेल: secretary@mod.gov.np
फोन: ०१-४२११२८९

बाबुराम गौतम

बाबुराम गौतम
सह-सचिव (प्रवक्ता)
ईमेल: js.ppr@mod.gov.np
फोन: ०१-४२११२८७, मोबाइल - ९८५१०९८६५९

श्री गीता गुरुङ

श्री गीता गुरुङ
उप सचिव (सूचना अधिकारी )
ईमेल: us.admin@mod.gov.np
फोन: ०१-४२११२८५