Government of Nepal, Ministry of Defence

नेपाल सरकार

रक्षा मन्त्रालय

Government of Nepal

Ministry of Defence

Tender Notices
S.N Title Date Download
1 प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-14
2 Press Release 2017-02-02
3 INVITATION FOR BIDS 2016-12-11
4 प्रवक्ता, सह-प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिएको 2016-11-17
5 प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-24
6 प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-21
7 कार्य सम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धमा 2016-09-21
8 "नेपाली सैनिक विमान चार्टर उडान कार्यविधि - २०७३" को अनुसूची -३,४,५ 2016-07-31
9 suchi darta 2016-07-25
10 बोलपत्र रद्ध गरेको सूचना 2016-07-17
11 बोलपत्र आवहानको सूचना 2016-05-19
12 Press Release 2016-05-12
13 Press Release 2016-05-10
14 निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिश गरिएको सूचना 2015-08-21
15 बोलपत्र आवहानको सूचना (2071/12/18) 2014-04-18
16 paush month phantbaari.pd 2014-12-25
17 बोलपत्र आवहानको सूचना 2014-12-02
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2014-12-08
19 Hardcopy उपलब्ध गराई दिने बारे 2014-11-23
20 बोलपत्र आवहानको सूचना 2014-10-20
21 १०० दिनको क्रियाकलाप तथा प्रगति सम्बन्धमा 2014-06-03
22 बोलपत्र आवहानको सूचना 2014-04-10
23 खरिद सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2013-10-22
24 सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 2013-09-11
25 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2013-09-06
26 Notice on Sealed Quotation 2013-07-12
Recent News/Notices
सूचनाको हक सम्बन्धी यस मन्त्रालयको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 06 JUNE, 2018
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्रधमा 20 MAY, 2018
प्रवक्ता, सह-प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिएको 19 DEC, 2017
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा 10 June, 2017
View All