कार्यविधि

TitleDate
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५2021/03/182021-03-18 23:28:53
शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५2021/03/182021-03-18 23:27:42
काठमाण्डौ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना संचालन कार्यविधि–२०७४ (तेस्रो संशोधन)2021/03/182021-03-18 23:26:25
विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३2021/03/182021-03-18 23:25:11
रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३2021/03/182021-03-18 23:23:45
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१2021/03/182021-03-18 23:22:16