प्रधानमन्त्री-Biography

शेरबहादुर देउवा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री