बोलपत्र

TitleDate
Procurement of Stationery Items का लागि छनोट गरिएको सम्बन्धमा2022/11/142022-11-14 16:03:51
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मिति: २०७९/०७/०१)2022/10/192022-10-19 15:32:28
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना—२०७९-०२-१९2022/06/022022-06-02 13:48:55
फर्निचर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना2022/05/182022-05-18 14:03:01
फोटोकपी मेशिन, डेस्कटप, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर र प्रोजेक्टर खरिदसम्बन्धी सीलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना—२०७९।०१।१०2022/04/222022-04-22 23:52:27
फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर र ल्यापटप लगायतका सामानहरु खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना—२०७८।१०।०३2022/02/022022-02-02 14:05:27
सवारी साधन खरिद गर्नेसम्बन्धी सूचना २०७८/०८/२८2021/12/152021-12-15 01:44:47
फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर र ल्यापटप खरिदसम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना—२०७८।०२।०९2021/05/232021-05-23 23:38:10
फोटोकपी, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदको सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना, २०७६।११।२१2020/12/222020-12-22 23:36:57