माननीय रक्षामन्त्री ज्यूमा होल्डिङ सेन्टरहरूको दिगो र भरपर्दो उपयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा