सूचना/प्रेस विज्ञप्ति

TitleDate
Procurement of Stationery Items का लागि छनोट गरिएको सम्बन्धमा2022/11/142022-11-14 16:03:51
सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण २०७९ (साउन — असोज)2022/11/022022-11-02 15:21:35
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मिति: २०७९/०७/०१)2022/10/192022-10-19 15:32:28
सुरक्षा जर्नलको तेस्रो अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना2022/08/142022-08-14 12:02:02
आ.व.२०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति को बैठक २०७९-०४-२५2022/08/102022-08-10 18:29:01
सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण २०७९( बैशाख -असार)2022/07/292022-07-29 10:24:45
आ.व. ०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना2022/07/172022-07-17 12:41:03
Notice on Course for Bachelor of Information and Communication Technology (Undergraduate) Course2022/07/142022-07-14 14:50:24
Address by JS Mr. Babu Ram Adhikari at 6th IPTP Symposium-2022, South Africa2022/07/022022-07-02 14:12:35
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना—२०७९-०२-१९2022/06/022022-06-02 13:48:55
सुरक्षा (२०७८) [A Journal of Security Affairs]2022/05/242022-05-24 17:01:46
रक्षा मन्त्रालय : परिचय र कार्यविधि (२०७४ फागुन-२०७६ माघ)2022/05/242022-05-24 16:54:25
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका (२०७९ वैशाख)2022/05/242022-05-24 15:38:29
फर्निचर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना2022/05/182022-05-18 14:03:01
फोटोकपी मेशिन, डेस्कटप, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर र प्रोजेक्टर खरिदसम्बन्धी सीलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना—२०७९।०१।१०2022/04/222022-04-22 23:52:27
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (माघ–चैत्र)2022/04/222022-04-22 23:38:47
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका (२०७८, कार्तिक)2022/02/202022-02-20 01:40:13
आ.व.०७८-७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा2022/02/202022-02-20 01:37:06
आ.व.०७७-७८ को तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति विवरण २०७८-०४-२४2022/02/202022-02-20 01:35:22
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (कार्तिक–पौष)2022/02/202022-02-20 01:30:40
रक्षा मन्त्रालयको आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक—२०७८-१०-२१2022/02/202022-02-20 01:24:42
बेलायती राजदूतको भेट2022/02/022022-02-02 14:24:53
फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर र ल्यापटप लगायतका सामानहरु खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना—२०७८।१०।०३2022/02/022022-02-02 14:05:27
सवारी साधन खरिद गर्नेसम्बन्धी सूचना २०७८/०८/२८2021/12/152021-12-15 01:44:47
माननीय रक्षा मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालज्यूसँग संयुक्‍त अधिराज्यका महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/11/292021-11-29 22:24:29
अभिमुखीकरण कार्यक्रम2021/11/192021-11-19 22:22:13
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक—२०७८।०७।२९2021/11/162021-11-16 22:20:46
माननीय रक्षा मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालज्यूसँग दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेटघाट2021/11/152021-11-15 22:18:03
माननीय रक्षा मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालज्यूसँग संयुक्त राष्‍ट्रसंघ प्रधान कार्यालयका सहायक महासचिव Mr. Christian Saunders द्वारा शिष्‍टाचार भेट—२०७८।०७।२३2021/11/092021-11-09 22:14:50
माननीय रक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसँग विभिन्न देशका राजदूतहरुको शिष्टाचार भेटघाट2021/10/292021-10-29 22:10:24
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (साउन–असोज)2021/10/252021-10-25 22:38:26
सुरक्षा जर्नलको लागि लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना2021/10/192021-10-19 22:34:59
MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना–२०७८/०६/१३2021/09/292021-09-29 22:33:09
सुरक्षा (२०७७) [A Journal Of Security Affairs]2021/09/182021-09-18 23:34:33
रक्षा मन्त्रालयको आ.व. २०७७/७८ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक– २०७८।०४।२४2021/08/092021-08-09 22:47:00
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७८ (वैशाख–असार) |2021/07/292021-07-29 22:52:08
फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर र ल्यापटप खरिदसम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना—२०७८।०२।०९2021/05/232021-05-23 23:38:10
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (माघ–चैत्र)2021/04/202021-04-20 22:53:26
आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक—२०७७।१२।२४2021/04/062021-04-06 22:45:54
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७५ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 23:09:27
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 23:08:19
का.स.मू.को विवरण, २०७५/०७६2021/03/232021-03-23 23:07:08
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 23:05:53
Speech By Hon. Mr. Ishwar Pokharel, Deputy Prime Minister And Minister For Defence To Business Community In Dubai On 18 November 20192021/03/232021-03-23 23:04:41
विष्फोटक पदार्थ र रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल र निर्णय, २०७६/०८/०२2021/03/232021-03-23 23:03:20
लक्ष्यअनुसार आ.व. ०७५/७६ को बेरुजू फर्छ्यौट भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन2021/03/232021-03-23 23:02:02
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 23:00:44
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७६ (माघ–चैत्र)2021/03/232021-03-23 22:59:30
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (वैशाख–असार)2021/03/232021-03-23 22:58:23
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (कार्तिक–पौष)2021/03/232021-03-23 22:55:59
सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (साउन–असोज)2021/03/232021-03-23 22:54:39
आ.व. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अन्तर्गत प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण2021/03/212021-03-21 23:19:26
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संक्षिप्त विवरण2021/03/212021-03-21 23:18:08
आ.व. २०७५/७६ को तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक2021/03/212021-03-21 23:16:15
आ.व. २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा2021/03/212021-03-21 23:14:37
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका (२०७७, कार्तिक)2021/03/182021-03-18 23:31:54
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५2021/03/182021-03-18 23:28:53
शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५2021/03/182021-03-18 23:27:42
काठमाण्डौ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना संचालन कार्यविधि–२०७४ (तेस्रो संशोधन)2021/03/182021-03-18 23:26:25
विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३2021/03/182021-03-18 23:25:11
रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३2021/03/182021-03-18 23:23:45
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१2021/03/182021-03-18 23:22:16
पाकिस्तानका नवनियुक्त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट—२०७७।११।२८2021/03/172021-03-17 22:44:51
आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक—२०७७।०८।२९2021/03/172021-03-17 22:43:45
प्रकाशित समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको—२०७७।०४।३२2021/03/172021-03-17 22:42:38
बङ्‍गलादेशका महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार बिदाइ भेट—२०७७।०४।२३2021/03/172021-03-17 22:41:31
रक्षा मन्त्रालयको आ.व. २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक– २०७७।०४।१६2021/03/172021-03-17 22:40:20
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण—२०७७।०४।११2021/03/172021-03-17 22:39:14
अमेरिकी महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट–२०७७।०४।११2021/03/172021-03-17 22:38:00
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण–२०७७।०३।१६2021/03/172021-03-17 22:36:52
Telephone Conversation With Canadian Government’s National Defence Minister—2077.02.302021/03/172021-03-17 22:35:14
Telephone Conversation With H.E. The Minister Of State For Defence Of The UAE—२०७७।०२।०७2021/03/172021-03-17 22:33:52
Courtesy Call By UN Residential Representative And WHO Representative—२०७७।०१।२३2021/03/172021-03-17 22:32:16
Courtesy Call By UN Residential Representative And WHO Representative—२०७६।११।३०2021/03/172021-03-17 22:31:00
भारतका नवनियुक्त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट—२०७६।११।२२2021/03/172021-03-17 22:29:31
प्रगति विवरण २०७४-७६ सार्वजनिकीकरण2021/03/172021-03-17 22:28:27
Courtesy Call By COAS Of Bangladesh Gen. Aziz Ahmed2021/03/172021-03-17 22:25:56
Courtesy Call By HRH Princess Of Belgium2021/03/172021-03-17 22:24:25
संयुक्‍त अधिराज्यका नवनियुक्‍त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:22:17
संयुक्त राज्य अमेरिकाका Indo-Pacific Security Affairs का Secretary Of Defence द्वारा शिष्‍टाचार भ2021/03/172021-03-17 22:20:24
आ.व. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक2021/03/172021-03-17 22:19:14
मानवीय तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सैन्य सामग्रीहरू सम्बन्धी सम्झौता2021/03/172021-03-17 22:18:00
7th CISM Military World Games का सहभागी खेलाडीलाई निर्देशन2021/03/172021-03-17 22:16:19
Visit Of Hon’ble Deputy Prime Minister Ishwar Pokhrel To The People’s Republic Of China2021/03/172021-03-17 22:15:03
संयुक्‍त अरब इमिरेट्स्‌का महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:13:52
आयरल्याण्डका संसद्का सभामुख Rt. Hon. Sean O. Fearghail सहितको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा शिष्टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:12:36
आ.व. ०७५/७६ को तेस्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक2021/03/172021-03-17 22:11:00
इजरायलका महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:09:21
स्वीट्जरल्याण्डका महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:07:11
रक्षा मन्त्रालयको चालु आ.व. २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा बैठक2021/03/172021-03-17 22:05:14
भियतनामका राष्‍ट्रिय प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा समितिका सभापतिद्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:03:54
संयुक्त राज्य अमेरिकाका Deputy Assistant Secretary H.E. Dr. Joseph H. Felter द्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:02:27
संयुक्त अधिराज्यका रक्षा राज्यमन्त्री H.E. Mr. Mark Lancaster द्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 22:00:51
चीनका नवनियुक्त महामहिम राजदूत Hou Yanqi द्वारा शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 21:57:51
माननीय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीसँग United States Indo-Pacific Command का सेना प्रमुखको शिष्‍टाचार भेट2021/03/172021-03-17 21:54:50
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूसँग नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनकी महामहिम राजदूत H.E. Yu Hong काे शिष्टाचार भेट2021/03/172021-03-17 21:50:10
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूसँग नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका महामहिम राजदूत H.E. Mr. Saeed Hamdan Al-Naqbi काे शिष्टाचार भेट2021/03/172021-03-17 21:47:01
माननीय उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री सँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका महामहिम राजदुत Mr. Randy Berry को शिष्टाचार भेटघाट2021/03/172021-03-17 21:43:18
माननीय उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्रीसँग जापानका महामहिम राजदूत मासामिचि साइगोको शिष्टाचार भेट2021/03/172021-03-17 21:40:46
China Visit– Courtesy calls2021/03/172021-03-17 13:34:03
Courtesy Call By H.E. Minister Of India Mr Dharmendra Pradhan2021/03/172021-03-17 13:31:13
फोटोकपी, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदको सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना, २०७६।११।२१2020/12/222020-12-22 23:36:57
प्रेस विज्ञप्ति (ध्यानाकर्षण)2020/12/222020-12-22 12:58:11
प्रेस विज्ञप्ति- प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा ०७७/७८ | प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा2020/12/222020-12-22 12:44:40