कार्यविधि

Title
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
1 133 downloads
सेप्टेम्बर 1, 2021
शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५
1 109 downloads
सेप्टेम्बर 1, 2021
काठमाण्डौ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना संचालन कार्यविधि–२०७४ (तेस्रो संशोधन)
1 102 downloads
अगस्ट 29, 2021
विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३
1 119 downloads
अगस्ट 29, 2021
रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३
1 92 downloads
अगस्ट 29, 2021
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१
1 96 downloads
अगस्ट 29, 2021