ताजा अद्यावधिक
  1. सूचना: सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (माघ–चैत्र)
  2. सूचना: सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण, २०७७ (साउन–असोज)
  3. प्रेस विज्ञप्ति: आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक—२०७७।१२।२४
  4. प्रेस विज्ञप्ति: पाकिस्तानका नवनियुक्त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट—२०७७।११।२८
  5. बोलपत्र: फोटोकपी मेशिन, प्रिन्टर र ल्यापटप खरिदसम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना—२०७८।०२।०९
  6. बोलपत्र: फोटोकपी, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदको सीलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना, २०७६।११।२१
  7. कार्यविधि: सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
  8. कार्यविधि: शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५
सूचना / प्रेस विज्ञप्ति
नाम डाउनलोडहरू
Telephone conversation with H.E. the Minister of State for Defence of the UAE—२०७७।०२।०७ | 2021-03-17 16:32:02 View
Courtesy Call by UN Residential Representative and WHO Representative—२०७७।०१।२३ | 2021-03-17 16:29:17 View
Courtesy Call by UN Residential Representative and WHO Representative—२०७६।११।३० | 2021-03-17 16:27:19 View
भारतका नवनियुक्त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट—२०७६।११।२२ | 2021-03-17 16:21:50 View
प्रगति विवरण २०७४-७६ सार्वजनिकीकरण | 2021-03-17 16:19:26 View
संयुक्‍त अरब इमिरेट्स्‌का महामहिम राजदूत र प्रतिनिधि-मण्डलद्वारा शिष्‍टाचार भेट | 2021-03-17 16:17:52 View
Courtesy call by COAS of Bangladesh Gen. Aziz Ahmed | 2021-03-17 16:15:43 View
Courtesy call by HRH Princess of Belgium | 2021-03-17 16:13:06 View
संयुक्‍त अधिराज्यका नवनियुक्‍त महामहिम राजदूतद्वारा शिष्‍टाचार भेट | 2021-03-17 16:11:56 View
संयुक्त राज्य अमेरिकाका Indo-Pacific Security Affairs का Secretary of Defence द्वारा शिष्‍टाचार भ | 2021-03-17 16:10:40 View