Legal Text

Showing 21-32 of 32 items.
#TypeTitleDownload
  
21karyabidhi रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३Download
22karyabidhi विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३Download
23policyNational Security Policy, 2016Download
24actsवन ऐन, २०४९Download
25regulationवन नियमावली, २०५१Download
26regulationसार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४Download
27actsसार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३Download
28policyराष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३Download
29karyabidhi सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५Download
30actsसैनिक ऐन, २०६३ Download
31regulationनेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४Download
32regulationसैनिक सेवा नियमावली,२०६९Download