Legal Text

Showing 21-32 of 32 items.
#TypeTitleDownload
  
21karyabidhi विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने संबन्धी कार्यविधि, २०७३Download
22policyNational Security Policy, 2016Download
23actsवन ऐन, २०४९Download
24regulationवन नियमावली, २०५१Download
25regulationसार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४Download
26actsसार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३Download
27policyराष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३Download
28karyabidhi सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५Download
29actsसैनिक ऐन, २०६३ Download
30karyabidhi काठमाडौँ -तराई /मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना संचालन कार्यविधि-२०७४Download
31regulationनेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४Download
32regulationसैनिक सेवा नियमावली,२०६९Download