Legal Text

Showing 1-20 of 32 items.
#TypeTitleDownload
  
1policyरातो किताब ०७७-७८ (रक्षा मन्त्रालय)Download
2policyनीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८Download
3karyabidhi सरकारी जग्गा लिज उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीतिDownload
4actsजग्गा-प्राप्ति-ऐन-२०३४Download
5policyनीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७Download
6karyabidhi शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५Download
7regulationसैनिक-अदालत-नियमावली-२०६४Download
8regulationसैनिक-अस्पताल-व्यवस्था-नियमहरू-२०२३Download
9regulationसैनिक-कल्याणकारी-कोष-नियमावली-२०६५Download
10regulationसैनिक-पाइनियर-गण-भर्ना-नियमहरू२०२०Download
11regulationसैनिक-प्रहरी-सम्बन्धी-नियमावली-२०५८Download
12regulationसैनिक-प्राड-सेवा-नियमावली-२०७४Download
13regulationसैनिक-विविध-सेवा-नियमावली-२०७४Download
14regulationसैनिक-हवाई-सेवा-नियमावली-२०७४Download
15directoriesवैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५Download
16directoriesसरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८Download
17directoriesसार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५Download
18actsसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४Download
19regulationसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५Download
20karyabidhi रासायनिक पदार्थको आयात, ओसार-पसार, संचय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७३Download