Legal Text

Showing 1-20 of 32 items.
#TypeTitleDownload
  
1karyabidhi काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना संचालन कार्यविधि-२०७४ (तेस्रो संशोधन)Download
2policyरातो किताब ०७७-७८ (रक्षा मन्त्रालय)Download
3policyनीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८Download
4karyabidhi सरकारी जग्गा लिज उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीतिDownload
5actsजग्गा-प्राप्ति-ऐन-२०३४Download
6policyनीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७Download
7karyabidhi शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५Download
8regulationसैनिक-अदालत-नियमावली-२०६४Download
9regulationसैनिक-अस्पताल-व्यवस्था-नियमहरू-२०२३Download
10regulationसैनिक-कल्याणकारी-कोष-नियमावली-२०६५Download
11regulationसैनिक-पाइनियर-गण-भर्ना-नियमहरू२०२०Download
12regulationसैनिक-प्रहरी-सम्बन्धी-नियमावली-२०५८Download
13regulationसैनिक-प्राड-सेवा-नियमावली-२०७४Download
14regulationसैनिक-विविध-सेवा-नियमावली-२०७४Download
15regulationसैनिक-हवाई-सेवा-नियमावली-२०७४Download
16actsसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४Download
17directoriesवैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५Download
18directoriesसार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५Download
19directoriesसरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८Download
20regulationसुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५Download