किरणराज शर्मा

  किरणराज शर्मा सचिव secretary@mod.gov.np फोन : 4211289 मिति २०७८/०१०/०३ देखि  रक्षा सचिव नियुक्त।