श्री हरि प्रसाद उप्रेती

श्री हरि प्रसाद उप्रेती

माननीय रक्षा मन्त्री