श्री पूर्णबहादुर खड्का

श्री पूर्णबहादुर खड्का

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री