किरणराज शर्मा

किरणराज शर्मा

सचिव
 
किरणराज शर्मा
सचिव

secretary@mod.gov.np
फोन : 4211289

मिति २०७८/०१०/०३ देखि  रक्षा सचिव नियुक्त।